Prof. Dr.Harun Güngör Armağanı kitabını indir

Prof. Dr.Harun Güngör Armağanı
Prof. Dr. Harun Güngör Türk din tarihi alanında bir ekol yaratmış olan Prof. Dr. Hikmet TANYU’ nun danışmanlığında Gagauzların dini hayatı ile ilgili hazırladığı doktora teziyle akademik hayata atılmış, otuz yıla yakın genelde dinler tarihi özelde eski ve çağdaş Türklerin dini inanışları üzerinde çalışmış bir bilim adamıdır. Çok okuyan verimli bir araştırmacı olması yanında iyi gözlem yapması da inanç sistemlerini doğru yorumlamasını sağlamıştır.

Prof.Dr. Harun Güngör
,çalışkanlığı, dürüstlüğü doğru sözlülüğü ve düşündükleriyle okuduklarını çevresiyle paylaşmasıyla dikkati çekmiş; Türk dünyasıyla yakından ilgilenmiş, her fırsatta bu coğrafyaya hizmet etmeyi
İlke edinmiş, bu alanda çalışacak genç bilim adamlarına elinden gelen her türlü yardımı yapmıştır. Anadolu’nun küçük bir Türkmen köyünden çıkıp uluslar arası üne sahip bir bilim adamı olma başarısı gösteren GÜNGÖR, sözü dinlenir, aşı yenir, sorulduğunda cevap alınır bir insandır.

Bu kitap, her biri Prof. Dr. Harun Güngör’e ithaf edilmiş; dinler tarihi, tarih, halk bilimi, dil ve edebiyat alanlarında yazılmış tamamı özgün ve bilimsel yazılardan oluşmuş güzel bir demettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir