Ravza-i Evliya Bursa Vefeyatnameleri: 1 kitabını indir

Ravza-i Evliya Bursa Vefeyatnameleri: 1
Şimdiye değin Bursa vefeyatnamelerinin metin neşri üzerine derinlemesine bir çalışmanın yapılamamış olması, bu eserlerin müelliflerinin haklı şöhretlerinin teslimi açısından ciddi bir gecikmedir. Ayrıa bu çalışmanın Osmanlı Devleti’nin kuruşunun 700 yıl dönümünde tamamlanmış olması da mutlu bir tesadüf sayılmalıdır.

Çalışmada ilk olarak vefeyat kavramı ve Bursa vefeyatları hakkında bilgi verilmiş, daha sonra eserin müellifi Baldırzade’nin hayatı ve eserleri üzerinde durulmuş; Ravza-i Evliya ve nüshaları ile kaynakları konusunda bilgi aktarılmış, eserin muhtevası ile ilgili değişik listeler ve geniş bir karma indeks ilave edilmiştir. Ayrıca incelemeden çıkan sonuçlar ve bibliyografya da eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir