Rüya Tabirleri Ansiklopedisi kitabını indir

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Düşler rüya görmeden bir gün önce veya daha evvelki günlerde başımızdan geçen hadiselerle ilgili uyarıcı şeyler veya duygusal ve pisikolojik etkenlerden meydana gelir.

İslamiyette Rüya

Hz. Muhammet’e inen vahyin sadık rüya ile başlaması ve Kuran-ı Kerim’in ayetlerinde anlaşıldığı gibi,muhtelif peygamberle rüya ile bir takım vuku bulacak hadisler hakkında işaretler verilmesi,rüyanın yalnız İslam dininde değil,eski dinlerde de ehemmiyetini belirtmektedir.
Mesela Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmek hususunda gördüğü rüya bir amel etmesi ve onu bir emir-ilahi telakki etmesi,rüyanın inkar edilemeyecek bir şey olduğunu ispat etmektedir.
Mevlena Celaleddin-i Rumi’nin meşhur Mesnevi’sini şerh eden büyük İslam bilgilerinden Sarı Apdullah,rüya hakkında söyle demektedir.

“İslam’da iki nevi ruh vardır:Biri hayvani ruh,öteki rahmani ruhtur.
Hayvani ruh daima insandan ayrılmaz.tuzun eti muhafaza ettiği gibi.insanı korkmadan korur.
Rahmani ruh ise insana uyku halinde alemi melekutu seyrettirir: ahvalli gaybı havassa aksettirir.”

Rivayetlere göre;
Bir gün Hz.peygambere Ebu Kutade El-Ensari adındaki bir sahabe gelerek:
-Ya resulullah demiş, beni hasta eden rüyalar görüyorum.
Hz peygamber de ona şu karşılığı vermiş:
-Kötü rüya gördüğün zaman “EUZÜ BİLLAHİ MİNEŞŞEYTANİRRACİM” dersen,o rüyanın sana zararı dokunmaz.Aynı zamanda bu rüyayı kimseye anlatma…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir