Savunma Sporlarında Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanlar kitabını indir

Savunma Sporlarında Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanlar
İçindekiler
Giriş
Genel Bilgiler
Antrenman Bilimi
Antrenman Türleri
Temel Motorik Özellikler
Kuvvet
Dayanıklılık
Vücut Kompozisyonu
Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman
Dövüş Sporları Ve Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman
Yöntem
Deney Grupları Ve Çalışma Dizaynı
Uygulanan Ölçüm Ve Testler
Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanların Uygulanışı
Verilerin Değerlendirilmesi
Bulgular
Vücut Kompozisyonuna İlişkin Veriler
Anaerobik Ve Aerobik Değişkenlerine İlişkin Bulgular
İzokinetik Bacak Kuvvetine İlişkin Bulgular
Tartışma
Vücut Kompozisyonuna İlişkin Bulguların Tartışılması
Aerobik Kapasiteye İlişkin Bulguların Tartışılması
Anaerobik Kapasiteye İlişkin Bulguların Tartışılması
İzokinetik Bacak Kuvvetine İlişkin Bulguların Tartışılması
Sonuç Ve Öneriler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir