Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik kitabını indir

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik
Çıkması Muhtemel Sorular ve Açıklamalı Cevapları İle Sermaye Piyasası Mevzuatı
Kitabımız SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ADAYLARININ; ya­pılacak yeterlilik sınavını oturumlarından Sermaye Piyasası Mevzuatına nasıl hazırla­nılması gerektiğini çözümlü sorular ile öğretirken, Sermaye Piyasası Mevzuatını daha akılda kalıcı şekilde öğretmek ve yapılacak yeterlilik sınavında BAŞARILI olmalarını sağlamak için hazırlanmıştır.
Kitabımızın ilk bölümünde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun tamamına ilişkin çıkması muhtemel sorular ve açıklamalı cevapları, ikinci bölümde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na yönelik tebliğlere ilişkin sorular ve açıklamalı cevapları, üçüncü bölümünde de kısaltmalar ve tanımlara yer verilmiştir.
Ayrıca kitabımız YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK sınavının SERMAYE PİYA­SASI MEVZUATI oturumuna ilişkin de kaynak kitap niteliğindedir.
I. KISIM
1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar
II. KISIM
1. BÖLÜM Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
2. BÖLÜM Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
3. BÖLÜM Halka Açık Ortaklıklar
III. KISIM
1. BÖLÜM Genel Hükümler
2. BÖLÜM Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri
3. BÖLÜM Yatırım Kuruluşları
4. BÖLÜM Kolektif Yatırım Kuruluşları
5. BÖLÜM Konut ve Varlık Finansmanı ile İpotek Finansmanı Kuruluşları
6. BÖLÜM Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Kuruluşları
IV. KISIM
1. BÖLÜM Borsalar
2. BÖLÜM Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezî Takas Kuruluşları, Merkezî Saklama Kuruluşları ve Merkezî Kayıt Kuruluşu
3. BÖLÜM Diğer Kurumlar
V. KISIM
1. BÖLÜM Denetim, Arama ve El Koyma
2. BÖLÜM Tedbirler
VI. KISIM
1. BÖLÜM İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller
2. BÖLÜM Sermaye Piyasası Suçları
VII. KISIM
1. BÖLÜM Sermaye Piyasası Kuruluna İlişkin Esaslar
VIII. KISIM
1. BÖLÜM Son ve Geçici Hükümler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir