Solfej 1 & Kanon – Dikte – Ritim kitabını indir

Solfej 1 & Kanon – Dikte – Ritim
Çağın değişimi ile teknolojide yaşanan büyük gelişimler yaşam standartlarını yükseltmiş ve her alanda bireylerin sorunlarını daha kolay çözebilecekleri bir hal almıştır. Bu gelişim müzikte de böyledir fakat müziği diğer alanlardan ayıran en büyük fark; iyi bir müzik kulağına sahip olunsa da doğru bir müzik eğitimi olmadan kulak gelişiminin tamamlanamayacağı gerçeğidir. Bu kitap öğrenciyi temel nota bilgisinden başlatarak iyi bir seviyeye kadar solfej eğitimi verme amacındadır. Bu kapsam içinde müziğin temel yapı taşı olan nota ve ritim eğitimini en doğru şekilde kavratmak ve geliştirmek hedeflenmiştir. Kitapta öğrenciler için hazırlanmış temel nota çalışmaları, solfej çalışmaları, iki sesli kanon çalışmaları, müzik öğretmenleri ve öğrenciler için dikte ve ritim çalışmaları yer almaktadır. Kitaptaki bütün çalışmaları sırası ile tamamlayan bir öğrencinin yeterli düzeyde nota bilgisine sahip olacağı düşünülmektedir. Kitap bütün müzik okullarına hazırlık amaçlı kullanılabileceği gibi ders kitabı olarak da kullanılabilecek niteliktedir. Solfej Kitabının Vizyonu • Ulusal ve uluslararası düzeyde nota eğitimini kavratabilmek, • Ülkemizde, müzik bölümlerine hazırlıkta ve eğitim aşamasında kulak eğitimine destek olabilmek, • Müziğin her alanına katkı sağlayacak nitelikte nota bilgisi kazandırabilen bir kitap hazırlamak. Solfej Kitabının Temel Yaklaşımı • Öğrenme, eğitim sürecinin en önemli parçasıdır. • Kalıcı izli öğrenme, görerek ve uygulayarak olur. • Kazanılan yeni bilgi uygulama yaparak pekiştirilir. • Önemli olan öğrencinin bol alıştırma yaparak öğrenme sürecini tamamlamasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir