Sosyal Bilimler Çerçevesinde Güncel Alan Araştırmaları kitabını indir

Sosyal Bilimler Çerçevesinde Güncel Alan Araştırmaları
Önsöz
1. Bölüm: Kadın Girişimciliği Ve Türkiye’deki Durumu
Öğr. Gör. Ayşe Kır
Öğr. Gör. Aysun Kır
2. Bölüm: Dijital Dönüşüm Sürecinde İnovatif Bir Pazarlama Stratejisi: Bütüncül Kanal (Omnı-Channel)
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Geçit
3. Bölüm: Geleneksel Proje Finansman İle İ,Slami Proje Finansmanı Ve Sukukun Büyük Tutarlı Proje Girişimlerinde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
Öğr. Gör. Faruk Özbay
Öğr. Gör. İbrahim Yavuz
4. Bölüm: Sosyal İnovasyon İçerikli Halkla İlişkiler Projelerinin Sosyal Medya Üzerinden Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın
Öğr. Gör. Dr. Melis Yalçın
5. Bölüm: Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı Kapsamında Yeni Bir Perspektif: Çevre Ekonomisi Düşüncesinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğrencisi Muhammet Emin Çoşkun
6. Bölüm: Bağımsız Denetim Kalite Unsurları Çerçevesinde Denetim Fabrikalarının Şeffaflık Rapoırlarının İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Sedat Çoşkun
7. Bölüm: Küçük Ve Orta Boy İşletme Girişimlerinde Çalışma Sermayesi Yeterliliklerinin İncelenmesi: Bist Kobi Sanayi Endeksi Araştırması
Öğr. Gör. Dr. Selin Çoşkun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir