Tefsir Metinleri I-II kitabını indir

Tefsir Metinleri I-II
Bu kitap, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Atauzem İlitam (İlahiyat Lisans Tamamlama) Programı Tefsir Metinleri I ve Tefsir Metinleri II derslerinin, Doç. Dr. Hasan YILMAZ tarafından hazırlanan Tefsir Metinleri I: 14. Ünitesi ve Tefsir Metinleri II: 5. Ünitesini ihtiva etmektedir.
 
Kurtubî’nin tefsirinin adı “el-Câmi’li-Ahkâmi’l-Kur’ân”dır. Tefsirin adından da anlaşılacağı gibi sadece Ahkâm Ayetlerinin tefsirinden ibaret bir Ahkâmu’l-Kur’ân veya Fıkhî Tefsir olmayıp, daha çok ahkâm ayetlerinin tefsirine ağırlık veren genel ve hacimli bir tefsirdir.
 
Ebu’s-Suûd tefsirinin en önemli özelliği, ayetlerin fesâhat ve belâgati ile yapmış olduğu tespitlerdir. Cümlelerin taşıdığı ince ve gizli manalarla ilgili dikkat çekici tespitleri vardır. Surelerin faziletleriyle ilgili haber ve rivayetleri de kaydetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir