Terörizm ve Yalnız Kurtlar kitabını indir

Terörizm ve Yalnız Kurtlar
Tarihsel süreçte hep var olmuş, günümüzün de önemli bir sorunu olmaya devam eden terörizm; günün şartlarına, fırsat veya engellemelere, ideolojik farklılıklara, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak farklı biçimlerde ve adlarda ortaya çıkmıştır. Terörizmin küresel bir boyut kazanması, aşırılıkçı grupların küresel terör örgüt hâlini almasına da yardımcı olmuştur. Küreselleşmenin yarattığı iletişim fırsatları, terör örgütlerinin propagandası için önemli bir araç hâlini almış böylece dünyanın her yerinden sempatizan hatta militan kazanmalarının önünü açmıştır. Terör örgütlerinin kazandığı bu özellik, bu soruna karşı mücadeleyi de zorlaştıran bir durum yaratmıştır. Terörizmin tanımlanmasındaki farklılıklar da terörizme karşı alınacak ortak hukuksal ve siyasal tutumu ortadan kaldırmaktadır.
Terörizm konusundaki bu belirsizlik; doğal olarak terör, terörist, terör örgütü gibi tanımları da muğlaklaştırmaktadır. Bu muğlaklığı arttıran ve mücadeleyi zorlaştıran bir diğer gelişme de terör örgütleriyle organik bir bağlantısı olmayan bireylerin artan terör eylemleridir. Başta Batı’da olmak üzere, dünya üzerinde yeni olmasa da yeniden vücut bulan “Yalnız Kurt” terörizmi; tarihte “lidersiz direniş” olarak bilinen, on dokuzuncu yüzyıl stratejisi olarak başlayan ve değişik ideolojilerle beslenen terörizmin günümüzdeki şekillenmiş hâlidir. Bu çalışma; genel anlamda terörizm, terör, terörist, terör örgütleri ve terör eylemleri hakkında bilgi vermeyi ve Türkiye’deki terörizm çalışmalarına pek de yansımamış olan “Yalnız Kurt” terörizminin bilinmezliğine ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir