THEMIS Anayasa Hukuku kitabını indir

THEMIS Anayasa Hukuku
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
Anayasa Hukukuna Giriş
Türk Anayasa Tarihi
1982 Anayasası
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasanın Değiştirilmesi
 
Ek 1 – 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Anayasa değişiklikleri
Ek 2 – Hükümet Sistemleri
Ek 3 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir