Toplumsal Değişimlerin Siyasal Reklama Yansımaları & 2000-2010 Türkiye Örneği kitabını indir

Toplumsal Değişimlerin Siyasal Reklama Yansımaları & 2000-2010 Türkiye Örneği
İnsanoğlu, tarih sahnesine çıktığı ilk günden bu yana birlikte yaşama ihtiyacı ve zorunluluğu hissetmiştir. Bu ihtiyaç ve zorunluluk, beraberinde insanların bir arada yaşamalarına imkân sağlayan bir takım ortak yaşam alanlarının oluşturulmasını gerekli kılmış ve toplum kavramı da bu süreçte ortaya çıkan bir olgu olmuştur. İnsanlar bir arada yaşarken, birbiri ile ya da sistemle kurduğu ilişkilerden dolayı gelişir ve değişirler. Bu değişim, doğadaki diğer olgulardaki gibi karşı konulamaz bir değişimdir ve beraberinde içinde yaşadıkları toplumun da değişimini getirir. Reklamların, toplum ve kültür üzerindeki etkisi yapılan araştırmalarla da birlikte artık tartışılmaz bir noktaya ulaşmıştır. Nasıl ki reklamlar toplumu etkilemektelerse, toplumun özellikleri ve zaman içindeki değişimi de, reklamların yapısını etkilemektedir. Günümüz pazarlama iletişimi sürecinin belki de en önemli öğelerinden birisi olan reklam metinleri, toplumda yaşanan olaylardan, değişimlerden bağımsız olarak yaratılamamaktadırlar. Yaşanan toplumsal, ekonomik, siyasal olaylar ve değişimler bir şekilde reklam metinlerinde kodlanmakta, reklamlar adeta içinde bulundukları toplumların birer aynası haline gelmektedirler. Bu çalışma temel olarak, siyasal reklamların toplumsal ve kültürel değişimlerin incelenmesine kaynaklık eder nitelikte dokümanlar olduğu varsayımından hareketle, Türkiye’de 2000 ile 2010 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan siyasal reklam faaliyetlerinin, o dönem Türkiye’sinde yaşanan toplumsal değişimler paralelinde ne gibi değişimlere uğrayarak şekillendirildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Belirlenen dönem gelişmeleri ve reklamlar üzerindeki sonuçları ortaya konurken, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlatılan reform çalışmalarından itibaren toplumsal alan ve değişimler de incelenmiştir ki, tarihsel bağlantılar üzerinden yapılan analiz, sonuçları var eden dinamiklerin de ortaya konulmasına yardımcı olmuştur.
TEMEL DEĞERLERE SAHİP OLMAK, BAĞLI KALMAK, İNANMAK  VE SÜRDÜREBİLMEK AŞK’INA!..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir