Türk Devlet İdeolojisi & Kavramlar ve İnsanlar kitabını indir

Türk Devlet İdeolojisi & Kavramlar ve İnsanlar
Bu kitap, Anadolu insanının bir yaşam tarzı olarak benimseyip içselleştirdiği Devlet Kavramını tarihsel oluşum ve gelişim süreci içinde irdelemeyi amaçlıyor. İnsanların kendi dünyalarıyla birlikte dış dünyayı da açıklama ve yeniden kurma çabalarını bu algılama çerçevesinde ele alıyor. Böyle bir yaklaşım öncelikle İdeoloji kavramını gündeme getiriyor. Anadolu insanının devlete, son tahlilde siyaset olgusuna bakışı böylesi bir sosyo-ideolojik oluşum sonucunda gerçekleşiyor.
Bu oluşum bizlere bir kimlik sorunu da yaşatıyor.  Doğulu muyuz, batılı mı? Batılılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme, muasırlaşma dediğimizde nasıl bir dünyayı ifade etmiş oluyoruz? Kendimizi sağcı, solcu, muhafazakâr, devrimci, milliyetçi, ulusalcı saydığımızda dışımızda kalanları hangi konuma taşımış oluyoruz? Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet, Cumhuriyet hangi arayışlar sonucunda gerçekleşti? Arayışlar içinde insan unsuruna verilen değer neydi?
Kitap bu soruların cevaplarını uzun bir tarihsel süreç içinde, fakat kesin yargılardan kaçınarak aramaya çalışıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir