Türk Musikisi Nazariyatı Tarihi kitabını indir

Türk Musikisi Nazariyatı Tarihi
İslam dünyasında Kindî ile birlikte mûsikî, bir ilmi disiplin haline gelmiş, bu konuda pek çok Müslüman düşünür eserler kaleme almıştır. İşte bu çalışmada Türk mûsikî nazariyatı tarihi ele alınarak müziğin yolcuğu ve mahiyeti aktarılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada öncelikle mûsikî nazariyatı hakkında inceleme yapan müelliflerin eserlerini bir araya getirip, mûsikî anlayışları, ses sistemleri, makam ve ezgi organizasyonları gibi konularda düşüncelerini ele aldık. Daha sonra ortaya çıkan fikirler doğrultusunda dönemsel olarak bunları tasnif ettik. Son olarak ise bu kişilerin anlayışlarını birbiri ile karşılaştırdık. Böylece çalışması ile kendisinden sonra kimin nasıl bir etkide bulunduğunu ortaya koymaya çalıştık.
Beş bölümden oluşan eserde konu başlıkları şu şekilde seçilmiştir:
Kindi öncesinde ilmî oluşum öncesi dönem, Kindî ile başlayan ilmî oluşum dönemi,
Safiyyüddin Urmevî ile başlayan Sistemci Okul dönemi,
XV. yüzyılda başlayan Anadolu Okulu dönemi,
XX. yüzyılda ortaya çıkan nazarî yenilenme dönemi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir