Türk Tenkit Tarihi Ders Notları kitabını indir

Türk Tenkit Tarihi Ders Notları
Türk edebiyatında Tanzimat’tan sonra başlayan Batılı anlamdaki edebi tenkit türü, çeşitli aşamalardabn geçerek günümüze kadar gelmiştir. Türk tenkidinin değişik dönemleriyle ilgili birtakım çalışmalar yapılmıştır. Ancak edebi tenkidimizin tamamını kapsayan bir eserin bulunmayışı, yıllardan beri okuttuğumuz ders notlarımıza çekidüzen vererek onları kitaplaştırmamıza yol açtı.

(Türk Tenkit tarihi (Ders Notları) adlı eserimiz; sekiz bölüm, sonuç, kaynakça, seçme metinler ve dizinden oluşmaktadır. İlk bölümde edebi tenkidin tarifi ve mahiyeti üzerinde durduk. Bunu; Divan edebiyatında, Tanzimat’ta ve Cumhuriyet döneminde edebi tenkit bölümleri izledi.

Malzemenin elverdiği ölçüde, edebi tenkidimizin tarihçesini ana hatlarıyla anlatmaya öalıştık. Bu çerçevede söz konusu dönemlerde yer alıp, tenkitle ilgili olan başlıca edebi şahsiyetleri, eserleri ve olayları dile getirdik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir