Türkiye’de İstihdamsız Büyüme Ülke Örnekleriyle Karşılaştırmalı Analiz kitabını indir

Türkiye’de İstihdamsız Büyüme Ülke Örnekleriyle Karşılaştırmalı Analiz
İçerik
 
Birinci Bölüm
Kavramsal Boyutlarıyla Büyüme, İstihdam Ve İstihdamsız Büyüme
1.1. İktisadi Büyüme Kavramı
1.2. İstihdam Ve İstihdam İle İlgili Kavramlar
1.3. İstihdamsız Büyüme Kavramı
İkinci Bölüm
Dünya’da İktisadi Büyüme Ve İstihdamın Genel Görünümü
2.1. Dünya Ekonomisinde Büyüme
2.2. Dünyada İşgücü Piyasası Ve İstihdam
2.3. Dünyada İstihdamsız Büyüme Örneği Gösteren Ülkeler
Üçüncü Bölüm
Türkiye’de İstihdamsız Büyüme
3.1. Türkiye Ekonomisinde Büyüme
3.2. Türkiye’de İşgücü Piyasası Ve İstihdam
3.3. Türkiye’de Büyüme İle İstihdam Arasındaki İlişki
3.4. İstihdamı Arttırmaya Ve İşsizliği Önlemeye Yönelik Politikalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir