Üçlü Sarmal İşbirliğine Dayalı İnovasyon Model Üretimi: Türkiye Örneği kitabını indir

Üçlü Sarmal İşbirliğine Dayalı İnovasyon Model Üretimi: Türkiye Örneği
Kitapta, son hükümetin dünyanın ilk beş ekonomisinden biri olma hedefine bağlı olarak; Türkiye için inovasyon model önerisi yapılmaktadır. Bu bağlamda kitaptaki inceleme; Türkiye’nin küresel Pazar içinde rekabet edebilme koşullarının incelenebilmesi için literatüre bağlı olarak, ekonomik gelişmeleri kronolojik olarak ele almaktadır. Bunun yanı sıra, yenilik stratejileri dünya pazarında önemli bir yere sahip olup, inovasyon modelleri ile üniversite-sanayi-devlet işbirlikleri incelenmiştir. Kitaptaki analiz ve tartışma bölümü; daha önce inovasyon stratejilerini oluşturan ve başarılı olan ülkeler ile Türkiye’nin karşılaştırmasını Küresel İnovasyon İndeksi GII, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) raporlarından alınan verilerle yapılmakta ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Söz konusu verilerin sonuçları doğrultusunda Türkiye durum tespiti yapılmış, ülkenin gelişme gösterebileceği alanlar tespit edilmiştir.
Üçlü sarmal modele dayalı olarak Türkiye model önerisi çalışması literatür ve analiz bölümündeki değerlendirmelerin verilerine bağlı olarak şekillendirilmektedir. Türkiye’nin güçlü olduğu alanlar, desteklenmesi gereken alanlar belirlenmiş ve oluşturulacak modellemeyle ilerleme sağlanması yönünde öneri sunulmuştur. Öneride, Türkiye’nin sahip olduğu nüfus özellikleri, jeo-politik ve kültürel yapısı, ticaret yolları üzerinde bulunması ve kaynaklarının çeşitliğini etkin olarak kullanmasının Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında avantaj sağlayabilecek göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir