Vadi-i Hamuşan (4 Kitap) kitabını indir

Vadi-i Hamuşan (4 Kitap)
Ölüm ve çevresinde dolaşan kavram ve kelimeleri, mekan, eser ve kavram olarak üç buutta tasnife çalıştık. Bir de bunlara literatürü ekledik.
Çalışmanın amacı, şimdiye dek ele alınmamış, müstakil bir alan olan ölüm kavramının derli toplu kavram çerçevesinin, bir kitabın kapasitesi içerisinde derli toplu ele alınmaya çalışılmasıdır.
Önce kavram setinin belirlenmesi için, konu ile alakalı eserler, ansiklopedi ve sözlükler taranmış ve 5.000 civarında kavram, kelime tespit edilmiştir.
Daha sonra bu kelimelerin sözlük, ansiklopedi ve kitaplarda ne içerikler taşıdığı belirlenmeye çalışılmıştır. İslam dünyasının bir bakıma zaman ötesi sınırlarını belirleyen, türbe, mezar, makam, şehitlik vs. gibi mekânların tümü tespite çalışılmıştır.
Bunlar da bu kitapta bir döküme tabi tutularak, istikbalde bu konuda yapılacak çalışmalara (biz bunu Lugat-ı Mevt adı ile telife çalışmaktayız) bir rehber olmak amacıyla alfabetik olarak dizilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir