Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Temel Mevzuat kitabını indir

Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Temel Mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Vergi Usul Kanunu
3100 Sayılı Kanun
6183 Sayılı Kanun
4358 Sayılı Kanun
Mali Tatil İhdası Hakkında Kanun
1905 Sayılı Kanun
Danıştay Kanunu
2576 Sayılı Kanun
İdari Yargılama Usulü Kanunu
TCK (Genel Hükümler)
Kabahatler Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu 5746 Sayılı Kanun
Emlak Vergisi Kanunu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu
Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Gider Vergileri Kanunu
Damga Vergisi Kanunu
5602 Sayılı Kanun
Belediye Gelirleri Kanunu
Harçlar Kanunu
Değerli Kağıtlar Kanunu
5345 Sayılı Kanun
3568 Sayılı Kanun
ve ilgili bazı ikincil mevzuat…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir