Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:19 Nisan 2019 kitabını indir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:19 Nisan 2019
İNCELEME-ARAŞTIRMA
 
HAZEL MELEK AKDİK
Tekinsiz Olanın Çekiciliği:
Servet-i Fünun Edebiyatında Suyun Öteki Yüzü
The Attractiveness of the Uncanny:
The Other Face of Water in Servet-i Fünun Literature
 
FAZIL GÖKÇEK
Serbest Müstezat / Serbest Şiir
Free Müstezat / Free Verse
 
RAMAZAN ÖVÜT
Refik Halit Karay’ın “Memleket Hikâyeleri”nde Taşra
The Rural Area in Refik Halit Karay’s “Memleket Hikâyeleri”
 
YAKUP ÖZTÜRK
Nihad Sâmi Banarlı’nın Kitaplaşmamış Bir Romanı:
“Bir Güzelliğin Hikâyesi”
A Serial Novel of Nihad Sâmi Banarlı:
“Bir Güzelliğin Hikâyesi”
 
CAFER ŞEN
Lacancı Psikanaliz Kuramının Edebiyatla
İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on the Relationship Between Lacan’s
Psychoanalism Theory and Literature
 
GÜLDEN VİCİR
Kırkağaç’ta Bir Şair: Ali Rauf
A Poet in Kırkağaç: Ali Rauf
 
BELGELER
 
Matbuat Hayatımızdan Bir Sayfa
A Page From Our Publishing World
Ömer Özcan
 
KİTAPLAR
 
“Tekâmül-i Tenkit Yazıları”
Tekâmül-i Tenkit Writings
Cenan Arıkan
 
“Eleştiri Terimleri Sözlüğü”
Glossary of Criticism Terms
Şerife Çağın
 
Makbule Leman Hakkında Bir İnceleme
A Research on Makbule Leman
Merve Özdemir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir