Yükseköğretimin Küreselleşen Aktörleri: Uluslararası Öğrencileri kitabını indir

Yükseköğretimin Küreselleşen Aktörleri: Uluslararası Öğrencileri
Günümüzde üniversite ve yükseköğretim kurumlarının, uluslararası rekabet ve yenilikçilik açısından önemli
imkânlar sunma potansiyeline sahip olduğu ve küresel eğitim endüstrisinden pay alma yarışından kopmamaya
çalıştığı bir dönemin eşiğinden geçilmektedir. Yükseköğretim kurumlarının rekabetçi yükseköğretim alanında
küresel bir bilinirliğe sahip olabilmelerini sağlayan “uluslararası olma” özelliği giderek önem kazanmaktadır.
2013 yılı itibariyle dünya genelindeki dört milyonu aşkın uluslararası öğrenci de yükseköğretimin
uluslararasılaşma sürecinde aktif bir rol oynamaktadır. Keza, gençler yükseköğrenimlerini tamamlamak için
tercih ettikleri ülkelere ve programlara gidebilmek üzere sınırları, kıtaları, okyanusları aşmaktadır. Bu meyanda,
uluslararası öğrenciler, küresel düzlemde gerek ev sahibi ülkelerin gerek vatandaşı olduğu ülkelerin ekonomik,
sosyo-kültürel ve hatta siyasi gelişimlerine katkısı bulunan aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira dolaşımın
gerçekleştiği ülkeler ile dolaşıma kaynak teşkil ülkeler için gelişmiş insan gücünün, başka bir deyişle beşeri
sermayenin varlığı göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Farklı deneyimlerin, bilgi aktarım ve
paylaşımlarının yoğunluk kazandığı, yaşam örüntüsünün değişime ve yeniliğe en açık dönemlerinde farklı
kültürlerle buluşma ve hatta kaynaşma imkânına sahip olunması sebebiyle yükseköğrenimdeki uluslararası
öğrenci hareketliliği içsel ve dinamik boyutlarıyla araştırılmaya ve anlaşılmaya değer bir süreçtir.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası burslu öğrencileri anlamaya ve onların gözünden
ev sahibi ülkeyi tanımayı odağına alan bu çalışma, aynı zamanda yükseköğrenimin giderek nasıl küreselleştiğine
ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin ya da dolaşımının giderek neden önem kazandığına dair önemli ipuçları
sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir