Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü kitabını indir

Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü
Türkiye’de önemi yeterince anlaşılamamış ve üzerinde çalışılrnayı hak eden alanlardan birisi de “Kurum Tarihi” yazıcılığıdır. Bugünü konuşurken, dünü hatırlamamak, hafızasız kalışımızın en büyük işaretidir. İşte kurum tarihi yazmak bir nevi hafıza tazelemek ve tarihin bir cüzünü kayıt altına almaktır.
Şeyhülislamlığın tarihi mirasının yanında, mekân ve arşiv gibi kültürel mirasın üzerinde bugün hizmetlerini sürdüren İstanbul Müftülüğü’nün tarihini yazabilmek de bu büyük teşebbüsün bir parçasıdır. “Ağa Kapısından Seyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü” kitabı bu bilinçle ve yitik hafızanın tazelenmesi düşüncesiyle hazırlandı. Seyhülislamlık makamından yola çıkılarak Cumhuriyet tarihine ve nihayetinde Müftülüğe dönüşümün seyrini görebileceğimiz İstanbul Müftülüğü Tarihi kitabında, Şer’iyye Sicilleri ve Meşihat arşivi, kataloglar ve İstanbul Müftülüğü kütüphanesinde yer alan kıymetli eserlerin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı özlük dosyaları, gazete, rnecmua ve dergi taramaları çalışmarnızın en önemli dayanak noktalarını oluşturdu.
 
Kitap şu şekilde altı bölümden oluşmaktadır:
1.Bölüm: Ağa Kapısından Seyhülislamlığa
2.Bölüm: İstanbul Müftülüğü
3.Bölüm: Arşiv (Ser’iyye Sicilleri ve Meşihat Arşivi)
4.Bölüm: Restorasyon Ünitesi ve Mahzenler
5.Bölüm: İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi
6.Bölüm: Basın Taramaları, Lügatçe, Bibliyografya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir