Almanya’da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türklerin Kimlik Algısı Frankfurt / Oberursel Örneği kitabını indir

Almanya’da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türklerin Kimlik Algısı Frankfurt / Oberursel Örneği
Bu çalışma; TÜBİTAK’ın Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)’in Ortaöğretim (Lise) öğrencilerine yönelik desteklemiş olduğu bilimsel proje çalışmasıdır. Proje alan içeriği ve konusu Sosyoloji anabilim dalında olup, proje adı; “Almanya’da Yaşayan 3. Kuşak Türklerin Kimlik Algısı: Frankfurt / Oberursel Örneği” isminden oluşmaktadır. Proje 46. TÜBİTAK’ın Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) yarışmasında Akdeniz Bölge birinciliği ve Türkiye final yarışmasında ise Türkiye bilim teşvik ödülü derecesi elde etmiştir.
 
Projenin amacı: Almanya’da doğup büyüyen ve yaşayan 3. Kuşak Türk vatandaşlarımızın Alman toplum yapısında kendilerini milli kimlik algısı olarak sosyolojik olarak nerede hissetmektedirler ve görmektedirler? 3. Kuşak Türkler, kendilerini Türk mü, Alman mı, veya melez (hibrit) mi hissetmektedirler? Bu temel sorulara cevap arayan çalışmada 3. Nesil Türklerin entegrasyonu sosyolojik boyutu ile bilimsel olarak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma ile yurtdışında yaşayan 3. Kuşak Türk vatandaşlarının ortak sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri sunulması hedeflenmiştir. Çalışma ile ayrıca, Almanya’da yaşayan 3. Kuşak Türklerin dil, kimlik, asimilasyon, entegrasyon ve kültürel sorun alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda; Almanya’da yaşayan 3. Kuşak Türkler, her ne kadar kimlik sorunları ile karşılaşıyor olsa da bu kuşak, Alman toplumuna çoğunlukla uyum sağlamış, kısmen mutlu, iki kültürlü, çift dilli, kendilerini biraz Türk biraz Alman hisseden “ALMANYALI TÜRKLER” olarak görmektedirler. Federal Almanya’da 3. kuşak Türkler, Türkler’in Almanya’da geleceği inşa etmesinde ve kalıcı toplumlar yaratılmasında önemli bir motor görevi görmektedirler. Çünkü, 3. kuşak Türkler Almanya içerisinde yaşayan Türklerin en eğitimli nesli durumundadırlar. Bu bağlamda bu çalışma, Almanya’da doğup büyüyen 3. kuşak  Türklerin Alman toplumuna entegrasyonlarına katkı sağlaması yönü ile de önemli bir sosyoloji/saha çalışmasıdır. Ayrıca çalışmanın sonuçlarının, kendisinden sonra yapılacak olan benzer bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir