Baykan Sezerin Sosyoloji Anlayışı kitabını indir

Baykan Sezerin Sosyoloji Anlayışı
Baykan Sezer, Batı sosyolojisi endeksli sosyolojimizin gerçek yüzünü ifşa etmiş, Batıcı sosyologlarımızın onun vesayeti altında bulunduğunu bildirmiştir. Batıcı sosyologlarımız Türk toplumunu açıklamada ve çıkarlarını savunmada çamura yatmışlardır. Bugün Türkiye’de Batı sosyolojisini adım adım takip etmiş ve kendi geleneğinden mahrum bir sosyoloji anlayışı egemendir. Baykan Sezer, yerli olan Kemal Tahir’in düşünce sisteminden hareketle Türk toplumuna, tarihine ve gerçeğine yönelmiştir. Batı’da ortaya atılan yeni kuramlar ve modeller karşısında Doğu’nun Batı’ya karşı kendi cephesinden cevabı Kemal Tahir ve Baykan Sezer’den gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir