Bir Yunus Emre de Ünye’de kitabını indir

Bir Yunus Emre de Ünye’de
Çağları aşıp gelen Yunus Emre şiirleri yedi asırdır Rumeli’den Kafkasya’ya bütün Müslümanların gönüllerinde ve dillerinde yaşıyor. Bugün Anadolu’nun en ücra köylerinde bile, kulaktan kulağa, nesilden nesile aktarılan Yunus Emre’nin ilahileri ağızlara tat, kalplere derman olmaktadır.Bundan yedi yüz sene evvel Anadolu’da bir tarafta kılıç sultanları Moğol ve Haçlı saldırılarını durdur¬maya çalışırken, diğer tarafta Yunus Emre gibi gönül sultanları da maneviyat bozucu akımları, hikmet ve hakikat dolu sözlerle, şiirlerle söndürme gayretinde olmuşlardır. Hocası Tabduk Emre’nin dergâhına doğ¬ru odundan başkasını layık görmeyen Yunus ve o’nun gibi diğer mürşidi kamiller Anadolu’nun imarının manevi mimarlarıdır. Bilim ve tekniğin zirveye ulaştığı, her şeyin kolayca ulaşılır olduğu bir dünyada;

Ben gelmedim dâva için benim işim sevgi için
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmağa geldim

diyen Yunus Emre’nin taşıdığı sevgiyi, aşkı ve muhabbeti yitirmenin acıları ve sancıları yaşanıyor. Şiirlerinde ilmin de nasıl olması gerektiğini adeta bu günleri görerek söylemektedir.

ilim ilim bilmektir ilim kendini bilmektir
Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır

İlim önce kendini bilmektir. Bütün ilimlerin temelinde kendini bilme erdemi olmalıdır. Halen Anadolu’nun muhtelif yerlerinde kabri veya makamı olduğu iddia edilen Yunus Emre’nin sadece mezarına sahip çıkmak değil, onun vermek istediği mesajlara da sahip çıkmak gerekir. Bu noktadan hareketle Ünye belediyesi olarak, Ünye halkının asırlardır muhafaza edip sahip çıktığı Yunus’un Ünye’deki kabrine sahip çıkmayı ve onu, kendisinin inanç, düşünce ve dili ile birlikte gelecek kuşaklara taşımayı vazife edindik. Bu çerçevede türbenin çevre düzenlemesini ve türbeye giden yolların bakım ve onarımını yaptık. Ünyelilerin nezdinde çok mühim bir yeri olan Yunus Emre Türbesini bundan sonra korumaya, tanıtmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Ünye’de bir Yunus Emre kabri olduğunu duyurmaya çalışan herkese teşekkür borçluyuz. Teşekkürle birlikte, bir Yunus Emre hayranı olarak gördüğüm ve çalışmalarını takdir ettiğim “Bir Yunus Emre de Ünye’de” adlı elinizdeki bu değerli eseri hazırlayan Yunus Emre Derneği Başkanı Sayın Yaşar ARGAN’ı da tebrik ediyorum. Eserin hayırlara vesile olmasını diliyor, bu vesile ile bütün okurlara saygılar sunuyorum.

Ünye Belediye Başkanı
Ahmet ARPACIOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir