Cennete Gitmenin 3 Şartı kitabını indir

Cennete Gitmenin 3 Şartı
Şüphesiz inananlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sâbiiler(den) Allah’a ve ahiret gününe inanan ve iyi iş(ler) yapanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara Suresi; 62. Ayet)
 
İnananlar, Yahudiler, Sâbiiler ve Hristiyanlar(dan) Allah’a ve ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Maide Suresi; 69. Ayet)
 
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir. (Nisa Suresi; 48. Ayet)
 
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başka herşeyi dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür. (Nisa Suresi; 116. Ayet)
 
Cennete gitmenin 3 temel şartı vardır:
 
1) Allah’a ortak koşmadan inanmak
2) Ahirete inanmak
3)Salih amel / iyi işler yapmak
 
Başta yukarıdaki ayetler olmak üzere kitapta detaylarını okuyacağınız diğer ayetlere ve açıklamalara göre bu üç şartı taşıyanlar ister ‘Müslüman’, ister ‘Yahudi’, ister ‘Hristiyan’, ister ‘Sâbii’, ister sadece ‘İnanan’ olsun, cennete girecektir.
 
Başta yukarıdaki ayetler olmak üzere kitapta detaylarını okuyacağınız diğer ayetlere ve açıklamalara göre bu üç şartı taşıyanlar ister ‘Müslüman’, ister ‘Yahudi’, ister ‘Hristiyan’, ister ‘Sâbii’, ister sadece ‘İnanan’ olsun, cennete girecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir