Dini İmgelerin İnşa ve İfadesi kitabını indir

Dini İmgelerin İnşa ve İfadesi
Dini imgeler, gerçeklik koşullarına insan hayatının uyumunu sağlayan dil, mitoloji, bilim ve sanat gibi bir diğer imgeler bütünüdür. Bu imgeler, insanın içinde yaşamak ve çalışmak zorunda olduğu gerçekliğin bir vizyonunu barındırırlar. Böylece kendilerini gerçeklikle uzlaştırarak, insanlara onun bir resmini verirler. Başarılı bir dinde insan hayatını gerçeğe uydurmada bir başarı ölçütü var olagelmiştir. Zira insanlar, gerçeklikle tatminkâr bir uyumu, din yoluyla gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte gerçekliğin resmini içeren bu imgeler, homojen olmaktan oldukça uzak ve bir o kadar çeşitlidir. Elinizdeki eser, dini imgelerin inşa ve ifadesinin ardında bulunan gerçeklik koşullarını ve bu koşulların bir anlatıyı şekillendirişinin formel yönünü hususi bir yöntem ve perspektifle analiz etme çabasının ürünüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir