Divan Edebiyatı & Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar kitabını indir

Divan Edebiyatı & Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar
Agâh Sırrı Levend’in Divan Edebiyatı adlı çalışması üniversitelerde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuş ve hâlen okutulmakta olan, ayrıca türünün ilk örneği olması nedeniyle de büyük öneme sahip bir eserdir.
Levend, divan edebiyatı algısının menfi olduğu bir dönemde bu kıymetli eseri yazarak divan edebiyatının layıkıyla tanınmasına imkân sağlamıştır.

Klasik Türk edebiyatını tüm kelime, remiz, mazmun ve mefhumlarıyla bir bütün olarak ele alan eser, edebiyatımızın hem kaynaklarını hem de anlaşılma biçimlerini göstermesi açısından bir kılavuz niteliğindedir. Eser, yazıldığı zamandan bugüne yol gösterici özelliğini muhafaza etmiş, biricikliğini korumayı başarmıştır.

Yeni baskısı olmayan ve artık sahaflarda da bulunmayan kitabı yeniden basmanın zamanı çoktan gelmişti. Dergâh Yayınları olarak bu klasik eseri yeniden yayımlamanın araştırmacılar ve edebiyat öğrencileri
kadar Osmanlı kültür tarihçileri için de faydalı olacağını umuyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir