Durkheim’ı Anlamak kitabını indir

Durkheim’ı Anlamak
Topluma ilişkin bilimsel kesinlikte bilgi sunma tutkusuyla sosyolojiye
yönelen Émile Durkheim, Fransız sosyoloji ekolünün kurucusu
olarak tarihe geçmiştir. Toplumsal bağların zayıflamasının yarattığı
krizi çözümlemeyi hedefleyen Durkheim, toplumsal bütünleşmenin
temellerine ve işbölümünün artmasıyla beraber açılan yeni
perspektiflere odaklanır.

Durkheim’ın toplumsal farklılaşmanın önemi, modern bireyciliğin
anlamı, sosyalleşmenin temel rolü ve anomi halinin etkileri gibi temel
görüşleri günümüz sosyolojisi için hâlâ verimli bir varsayım kaynağı
teşkil ediyor. Durkheim’ın çalışmalarını Birinci Dünya Savaşı öncesinin
toplumsal ve siyasal çerçevesinde inceleyen Jacques Coenen-Huther,
modernliğe geçiş sancıları çeken bir dünyayı, değişimin etkisini
derinden hisseden bir aydının gözünden yansıtıyor.
Durkheim’ın sosyoloji alanında bıraktığı mirası ve farklı modern
sosyoloji akımları üzerindeki yansımalarını tarihsel bir perspektif
içinde sunan Durkheim’ı Anlamak, sosyal bilimler alanından
uzmanlara, öğrencilere ve ilgili okurlara yol gösterici nitelikte bir
çalışma.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir