Edirne Tarihi KOD:8-F-2 kitabını indir

Edirne Tarihi KOD:8-F-2
Bulgaristan’dan iltica ettikten sonra Edirne’ye yerleşen, üstâd tarihçi Osman Nuri Peremeci’nin tek baskısı 1939 yılında yapılan değerli eserinin tıpkıbasımıdır. Yazar eserin önsözünde: “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kuzey batı sınırında bir şehamet abidesi olarak duran Edirne’nin tarihini yazmak ödevini Trakya Umumi Müfettişi Sayın General Kazım Dirik, iki yıl önce bana verdiği zaman, bu işi başarabilecek miyim diye epeyce düşündüm. Yapamam demek, sevdiğim, havasını teneffüs ettiğim bu tarihi şehre saygısızlık olarak geldiğinden, bana güç geliyordu. Yazarım demekle ise, asırlarca Türk kültürüne merkez olmuş, pek çok büyük adamlar yetiştirmiş olan bu şehri hakkıyla anlatabilmenin ne kadar mesuliyetli olduğunu takdir ettiğim için pek ağır bir yük altına girmiş oluyordum. Şehre olan sevgim, eldeki kaynaklar güvenimi arttırdı, ban bir atılganlık verdi. Türk münevverlerinin yüksek yardımlarından ümitlenerek bu ağır işi üstüme aldım ve iki yılda bu eser meydana geldi. Kitabımın eksikleri bile olsa benden sonra Edirne tarihini yazacak olanlara kılavuzluk edeceğinden, yine hayırla anılmama vesile olur ümidindeyim ve bununla övünüyorum…” diyerek tevazu göstermiştir. Aslında zor bir işi devrin ve günün şartları içinde Osman Nuri Peremeci büyük başarıyla yapmıştır.
Edirne Tarihi şu bölümlerden meydana gelmiştir:

I. Bölüm
Edirne Hakkında Coğrafi Bilgiler, Edirne’nin İlk Çağlardaki Tarihçesi, Osmanlı Türkleri’nin Edirne’yi Zaptı, Osmanlı Devrinde Edirne, Osmanlılar Devrinde Edirne, Balkan Harbinde Edirne, Genel Savaşta Edirne, İşgal Yıllarında Edirne, Edirne’nin Kurtuluşu

II. Bölüm
Edirne’de Bizans Devrinden Kalma Eserler

III. Bölüm
Osmanlı Eserleri, Edirne Sarayları, Edirne’deki Camiler, Mescitler, Kütüphaneler, Köprüler, Çarşılar ve Kervansaraylar, Hamamlar, Su Yolları, Sebiller ve Çeşmeler, İmaretler, Eski İlkmektepler, Medreseler, Edirne Tekkeleri

IV. Bölüm
Edirne’de Yetişmiş veya Ölmüş Okumuşlar

V. Bölüm
Edirne’de Ölen ve Gömülen Büyükler

VI. Bölüm
Edirne Tarihçileri

VII. Bölüm
Edirne Şairleri

VIII. Bölüm
Edirne Hattatları

IX. Bölüm
Edirne’de Yetişen Musikişinaslar

X. Bölüm
Edirne’de eski spor ve sporcular

XI. Bölüm
Edirne’de Sanatlar ve Ticaret

XII. Bölüm
Edirne’nin Nüfusu, Eski ve Yeni Mahalleleri, Mahvolan Tarihi Mahalleler

XIII. Bölüm
Hükümet Binaları Bankalar

XIV. Bölüm
Edirne’de Bulunan Paralar, Edirne’nin Mesire Yerleri

XV. Bölüm
Edirne’de Askeri Kışlalar

XVI. Bölüm
Osmanlı Şairlerinin Edirne Hakkında Söyledikleri, Şimdiki Edirne Okulları

XVII. Bölüm “Ek”
Bu Bölüm Edirne ile İlgili Önemli Vesika ve Fetvaları İhtiva Etmektedir

XVIII. Bölüm
Cumhuriyet Devrinde Edirne

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir