En Güzel Dini Hikayeler kitabını indir

En Güzel Dini Hikayeler
Edebiyatımızda bir fikri, bir görüşü hikâye ile vermek, insana hikâye ile hitab etmek eskiden beri tâkib edilen bir yoldur.
Kitabımızın meydana getirilişinde İslâmı anlatan temel eserlerden faydanıldığı gibi hiçbir yere müracaat etmeksizin yazdığımız hikâyeler de oldu. Gaye muhterem okuyucularımızın yüce İslâm dîninin, inceliklerini, fazileti, şefkat ve merhameti, hak, hukuk ve adaleti, İslâmî yaşayışı, İslâm ahlâkını, Allah ve Peygamber sevgisini kuvvetle benimsemeleri, içki, kumar, zinâ, fuhuş, kibir, gurur gibi yasaklardan sakınmanın lüzumunu daha sıkı bir şekilde kalblerine işleyerek her kıssadan bir hisse çıkarmalarıdır.
Bu hususta muhterem okuyucularımıza bir nebzecik olsun faydalı olabilirsem kendimi bahtiyar hissederim.
Murat Tarık Yüksel
(Önsöz’den)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir