Eski Türkler kitabını indir

Eski Türkler
Netice itibariyle kadim Türkler insanlık tarihinde çok geniş ve önemli bir yer tutmuştur ama günümüze kadar bu milletin tarihi tam olarak yazılmamıştır. Yazılan bölük pörçük ve muhtasar şeyler ise tarihi, etnografik, etimolojik ve diğer problemlerin çözümüne nispeten yarımcı olmuşlardır. Böylesine geniş bir konunun güçlülüğü ortadayken, elinizdeki çalışmanın bunların üstesinden geldiği gibi bir iddiası olamaz. Bu kitabın müellifi, çözüm bekleyen meselelere sadece bir nebzecik yaklaştığı ümidindedir. Elinizdeki eser tarihi analiz ve sentez metodunun birlikte kullanılması yönünde bir deneme olarak düşünülmüştür. Kadim Türklerin ve halkların tarihi gelişimiyle alakalı tahlil, doğrudan onlarla veya selefleriyle bağlantılıdır. Tarihi kaynakların tenkitleri, onomastik ve etnogenetik problemler de ele alınmıştır. Sentezler ise Türküt, Görktürk ve Uygurların tarihini, belirgin bir bütünlük arz etmesi cihetiyle tek bir süreç olarak ele almış ve keza umum dünya tarihine de bir nebze ışık tutmuştur. (Önsözden)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir