Etnografya’nın Türkiye’ye Girişi ve İlm-i Ahval-i Akvam kitabını indir

Etnografya’nın Türkiye’ye Girişi ve İlm-i Ahval-i Akvam
Anlamları, içerikleri ve ilgi sahaları ayrı ol-makla beraber çok sayıda ortak yönüde bu-lunan Etnografya,Etnoloji ve Antropoloji ba-tıda 18 ve 19. yüzyılar boyunca hızlı bir iler-leme ve değişim göstermiştir. Özellikle sey-yahların ötekini tanıma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkan Etnografya Osmanlı’da da düşünsel anlamda varlığını ilk defa bu şekilde göstermiştir. 19.yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı eğitim sisteminine, süreli yayınlarına ve kitaplarına konu değişik yönleriyle girmiş ve ilgi odağı olmuştur. Bu kitap Türkiye’de Etnograya’nın ortaya çıkışı, gelişimini ve bugüne kadar dikkate alınmayan yönlerini göstermeyi amaçlamış ve bu konuda bir ilk olan Andreas David Mordtmann’ın Etnografya ders notlarını kitap haline getirerek yayınlayan Osman Bey’in İlm-i Ahval-i Akvam kitabını eksiksiz olarak yeni harflere aktarmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir