Fatiha Suresi ve Tefsir Örnekleri kitabını indir

Fatiha Suresi ve Tefsir Örnekleri
Kur’ân, tüm insanların huzur, saadet ve mutluluğunu hedeflemektedir. Onlara, dünya ve ahiret huzur ve saadetinin yolu olan hidayeti göstermektedir. Fâtiha Sûresi, Kur’ân’ın özeti durumundadır. Bununla beraber, Kur’ân’ın özellikle fıkıh konularını ilgilendiren ahkâm ayetleri de, insanların sosyal hayatına hitap etmektedir. Müslüman olarak, Kur’ân’ın bugünkü hayatımıza nasıl hitap ettiğini veya bugün için Kur’ân’a uygun bir hayatı nasıl yaşamamızın mümkün olabileceğini öğrenmemiz gerekmektedir.
Kitabımız, Fâtiha Sûresi ardından bazı tefsir örneklerinin ve güncel bazı meselelerin yer aldığı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Fâtiha Sûresi hakkında bilgi verilmekte, Taberî tefsirinden Fâtiha Sûresi ile ilgili metne yer verilmektedir. Ardından, Mukâtil b. Süleyman, tefsiri, tefsirinden Hucurât Sûresi, Şevkânî, tefsiri ve tefsirinden Lokman Sûresi üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise, insanların sosyal hayatını oluşturan muhtelif konular ele alınmıştır.

On dokuzuncu asrın başlarından bu yana, İslâm âleminde konulu tefsir çalışmaları yaygın hâle gelmiştir. Bu kitapta, bu tür tefsir çalışmalarına örnek olarak, sosyolojik yönü olan konular üzerinde durulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir