Faydalı Model ve Ekonomik Büyüme kitabını indir

Faydalı Model ve Ekonomik Büyüme
BÖLÜM I
1.        MÜLKİYET HAKLARINDAN FAYDALI MODELE: TARİHSEL PERSPEKTİF
1.1. Mülkiyet Hakkı
1.2. Fikri Mülkiyet Hakları
1.3. Faydalı Model
 
BÖLÜM II
2.        NİTELİKLİ İŞGÜCÜNDEN FAYDALI MODELE BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE TEORİK AÇIKLAMALAR
2.1. Malthusyan Büyüme Modeli
2.2. Klasik Dönem Büyüme
2.3. Modern Dönem Büyüme Modelleri
2.4. Bilgi Sermayesiyle Genişletilmiş Büyüme Modeli
 
BÖLÜM III
3.        FAYDALI MODEL VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
3.1. Uygulamalı Literatür
3.2. Veri
3.3. Yöntem
3.4. Analiz ve Bulgular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir