Feminist Teori & Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri kitabını indir

Feminist Teori & Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri
Feminist teori, aslen kadın hareketinin bir ürünü ve refakatçisi olarak gelişti, bir yanıyla bu hareketin “eylem kılavuzu”dur. Ama genel siyaset teorisine ve toplumbilimsel düşünceye de ihmal edilemeyecek katkılar getirdi. Feminist eleştirinin, çağımızın hemen bütün temel düşünce akımları hakkında, onların zaaflarına işaret eden veya onları zenginleştiren bir cift sözü var. Josephine Donovan’ın kitabı, feminist teorinin her iki yanıyla mükemmel bir tanıtımını yapıyor. Feminist hareketin “birinci dalga”sından, yani 19. yüzyıl/20. yüzyıl dönümünün Aydınlanmacı Liberal Feminizm ve Kültürel Feminizminden, 1960’lar sonrasındaki “ikinci dalga”nın Radikal Feminizmine Yeni Feminist Ahlaki Bakışa uzanan tarihin kapsamlı bi rdeğerlendirmesini buluyoruz kitapta. Feminist hareketin öncü eylemcileri, düşünürleri de mercek altına alınıyor. Sarah Grimke, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Charlotte P. Gilman, Andrea Dworkin, Carole Pateman, Catharine MacKinnon ve başkaları.. Bu tarihsel seyir içinde, feminizmin Marksizm, Freudculuk ve Varoluşçulukla bereketli alışverişi inceleniyor. Kadın eşcinselliği, kızkardeşlik kavramını politik anlamları, kadın ‘özcülüğü’ hakkındaki tasarımları, kısacası kadın kimliği kurgusunun değişen boyutları ele alınıyor. “Erkek kardeşlerimizden tek istediğim ayaklarını boğazlarımızdan çekmeleridir”, diyen Grimkej’den, feminizmi devrimci toplumsal değişimin temeli olarak gören ’68’li kadınlara ve ’80’lerin postmodernizm ve çok kültürlülükle ilgili tartışmalarına kadar; feminizmin kendi içindeki değişimi ve çeşitlenmeleri üzerine birinci sınıf bi rkaynak eser karşısındayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir