Gizli Kimlik Eşcinselliğin Anlamı Üzerine kitabını indir

Gizli Kimlik Eşcinselliğin Anlamı Üzerine
Eşcinsellik kavramını irdelemek için öncelikle bizim temel kimi sorunları ele almamız kaçınılmaz olacaktır. Bu çerçevede insanın doğası, ahlaki yargılar ve hayatın anlamı gibi temel sorunların ağırlıklı olarak ele alınması gerekmektedir. Ancak burada eşcinsellik ilgili psikolojik ya da sosyolojik bir analiz yapma niyetinde değiliz. Biz sadece konunun felsefi çerçevesini çizmeyi ve rasyonel temellerini ortaya koymayı deneyeceğiz. Bu meselenin ahlak felsefesi açısından ele alınması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü ahlak felsefesi iyi ve kötü kavramlarının özüne inmeye çalışan bir alandır. Ayrıca cinsellik gibi organizmanın temel güdülerinden birisinin insanın doğası ile ilgisi olduğundan konunun antropolojik bir boyutu da bulunmaktadır. Dinsel yargılar ve insanın ruhsal yapısına dönük yönü olmasından dolayı meselenin dinsel ve psikolojik boyutları da bulunmaktadır. Bu noktada bizim birçok noktadan meseleye yaklaşıp değerlendirmemiz kaçınılmaz olacaktır Bu yüzden burada biz meseleyi ahlaki, antropolojik, psikolojik ve dinsel bakış çerçevesinde ele almayı deneyeceğiz. Her ne kadar özelde eşcinsellik ile ilgili olsa da aslında bu çalışma bir bakıma ahlaki tavrın anlamını bulma çabası olarak da değerlendirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir