Gümrüklerde Eşyanın Tasfiye İşlemleri kitabını indir

Gümrüklerde Eşyanın Tasfiye İşlemleri
İÇERİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜKTE EŞYANIN TASFİYESİNE GENEL BİR BAKIŞ
İKİNCİ BÖLÜM
TASFİYE TEŞKİLATI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TASFİYE İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞYANIN TASFİYESİLİK HALE GELME NEDENLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
TASFİYE EDİLECEK EŞYANIN BELİRLENMESİ
ALTINCI BÖLÜM
EŞYA TASFİYESİNİN AMAÇLARI
YEDİNCİ BÖLÜM
İHALE YOLUYLA SATIŞ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
PERAKENDE SATIŞ
DOKUZUNCU BÖLÜM
YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ
ONUNCU BÖLÜM
TAHSİS VE ÖZEL YOLLA TASFİYE
ONBİRİNCİ BÖLÜM
EŞYANIN İMHASI
ONİKİNCİ BÖLÜM
EŞYA TASFİYESİNDE DİJİTAL UYGULAMALAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir