Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular 2 & Ticaret Hayatımız kitabını indir

Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular 2 & Ticaret Hayatımız
Bu kitapta takip edilen metod ve üslup, yedi yıl önce yayımladığımız “Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular” isimli kitapla aynı özellikleri taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmamıza “Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular II” ismini koymayı uygun gördük.
   
Çalışmamızda, Orta ve Yüksek Öğretimde dinî tahsil yapan genç kardeşlerimizin, ticaret hayatımızla ilgili tartışmalı dinî konular hakkında, gerek klasik dönemde yaşamış olan, gerekse çağımızda yaşayan İslam âlimlerinin görüşlerini derli toplu bir şekilde görmelerini hedefledik.
   
Kitabımızın Birinci Bölümünde, alışverişle ilgili olarak dinî hükmü tartışılan konular ele alınmıştır. İkinci Bölüm detaylı bir şekilde faiz konusuna ayrılmıştır. Üçüncü Bölümde kredi kartlarının işleyişi, bu kartlarla yapılan işlemlerin dinî hükmüne yer verilmiştir. Dördüncü Bölümde sigortacılık konusu ele alınmış, Beşinci Bölümde ise faizsiz finans kurumlarının/katılım bankalarının çalışma sistemi hakkında bilgiler verilmiştir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir