Hasat: Piyano İçin 11 Türkü Düzenlemesi kitabını indir

Hasat: Piyano İçin 11 Türkü Düzenlemesi
 
Bu çalışma, adından da anlaşılacağı üzere, türkülerle iç içe geçen uzun yılların
ürünüdür. Üzerimde emeği olan öğretmenlerimin yanı sıra çocukluğumdan itibaren
beni türkülerle tanıştıran babam ve piyano için türkü düzenlemeleri yapmam
konusunda beni sürekli teşvik eden eşim Fatma SINIR “Hasat” albümünün temel
motivasyon kaynaklarını oluşturmuşlardır.
 
Hasat albümünün hedef kitlesini konservatuvarların lise kısımları, müzik öğretmenliği
programları, güzel sanatlar fakülteleri ve güzel sanatlar liseleri olarak
belirledim. Güzel sanatlar liseleri açısından ele alındığında ve istisnalar göz ardı
edildiğinde, 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bu albümdeki birçok
eseri seslendirebilecekleri kanaatindeyim. Lisans seviyesinde ele alındığında ise
müzik öğretmenliği programları ve güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümü
öğrencilerinin 2. 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bu albümdeki
eserleri seslendirebilecekleri söylenebilir.
 
Albümü oluştururken benim için ilk önemli nokta, türkülerin keyifle çalınabilecek
şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin bu türküleri somut olarak algılamasını
sağlamak idi. Bu nedenle, türkülerin TRT repertuvarındaki notalarına olabildiğince
sadık kaldım. İkinci nokta ise türkü seçimi idi ve bu konuda eşimin katkısı
çok büyük. Repertuvarı belirlerken, bir yandan herkesin severek çalacağı, diğer
yandan düzenleme yapmaya elverişli, piyano müziği için uygun ve geliştirilmeye
müsait türküler seçmeye çalıştım. Türkü seçimi dışında, yapılacak düzenlemelerin
bir yandan eğitsel bir içerik taşıması da en büyük kaygımdı. Bu nedenle, bir
yandan tüm düzenlemelerde öğrencilere piyano eğitiminin temel kazanımlarını
etüt ettirmeyi hedeflerken diğer yandan makamsal ve ritmik yapıların çeşitliliğine
özen gösterdim.
Hasat albümünün, ulaşmasını hedeflediğim kitle tarafından sevilerek seslendirilmesi
ve türkülerin müzik eğitiminde daha fazla yer alması temennisiyle; katkılarından
dolayı eşime ve Eğitim Yayınevi nezdinde çalışmanın yayınlanmasında
emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.
İsmail SINIR
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir