İktidarın Simgeleri & Machiavelli’den Foucault’ya Politik Felsefe Çalışmaları kitabını indir

İktidarın Simgeleri & Machiavelli’den Foucault’ya Politik Felsefe Çalışmaları

İktidar olgusu; ilkel insan gruplarının “toplum” hâline dönüşmesindeki temel etkendir. Doğadaki serbest birey “iktidar”ın siyasi erkiyle belirli bir düzene bağlanır ve toplumsal bir varlık halini alır.

Tarih boyunca, çeşitli ihtiyaçlar dahilinde sayısız devlet kuruldu ve yıkıldı. Bu durum belirli bir tarihsel ilke çerçevesinde gerçekleşti. Charles Zarka bu ilkeyi; siyaset bilimi, siyaset felsefesi ve siyasi tarih disiplinlerinin verileriyle ele alıyor; Rönesans, Aydınlanma ve modernizm süreçlerinde sınayarak derinleştiriyor.

Charles Zarka; iktidar olgusunu; manevi altyapıdan kaynaklanan meşruiyet kavramı, akıl, din, toplumsal-siyasal kahramanlık algısı, uluslaşma süreci, hukuki ve anayasal gelişmeler ve iktidarın felsefi-psikolojik analizi etrafında temellendiriyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir