Kaymakamlkık Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı (2 Cilt) kitabını indir

Kaymakamlkık Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı (2 Cilt)
İçindekiler
 
Cilt I –

◗ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
◗ Siyasi Partiler Kanunu
◗ Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu
◗ Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
◗ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
◗ Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
◗ Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
◗ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
◗ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
◗ Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 
Cilt Iı –
 
◗ Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
◗ Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
◗ İl İdaresi Kanunu
◗ İl Özel İdaresi Kanunu
◗ Büyükşehir Belediyesi Kanunu
◗ Belediye Kanunu
◗ Köy Kanunu
◗ Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları
Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
◗ Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
◗ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
◗ İmar Kanunu
◗ Kamulaştırma Kanunu
◗ Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
◗ Devlet İhale Kanunu
◗ Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
◗ Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 
◗ Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
◗ Devlet Memurları Kanunu
◗ Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
◗ Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
◗ Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir