Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:1 kitabını indir

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:1
*Giriş *Hayata Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri *Kasten Öldürme *İhmali Davranışla Kasten Öldürme *İntihara Yönlendirme *Taksirle Öldürme *Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri *Kasten Yaralama *İhmali Davranışla Kasten Yaralama *Taksirle Yaralama *Şerefe Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri *Hakaret *Kişinin Hatırasına Hakaret *Cumhurbaşkanına Hakaret *Malvarlığına Karşı Suçlar
Bölümünün Özellikleri *Hırsızlık *Malın Yağması *Senedin Yağması *Mala Zarar Verme *Hakkı Olmayan Yere Tecavüz *Güveni Kötüye Kullanma *Bedelsiz Senedi Kullanma *Dolandırıcılık *Karşılıksız Yararlanma *Suç Eşyasını ve Diğer Malvarlığı Değerini
Satın Alma veya Kabul Etme *Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarrufta Bulunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir