Kızılbaşlık Alevilik Bektaşilik & Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel kitabını indir

Kızılbaşlık Alevilik Bektaşilik & Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel
Alevilik, sadece güncel politik değil, teolojik ve tarihsel bağlamda da,
üzerine hâlâ çok tartışılan bir olgu. Alevi-Kızılbaş-Bektaşi tanımları
ve aralarındaki ayrımlar dahil olmak üzere, terminolojiden başlayan
anlaşmazlıklar veya belirsizlikler var. İslam içi mi, kendine mahsus bir
inanç mı olduğu bahsinde hararetlenen yorum farkları, Doğulu-Batılı,
Türk-Kürt gibi ayrımlarla çeşitleniyor.

Elinizdeki kitap, Suavi Aydın’ın sunuşunda bir etno-dinsel kimlik olarak
tanımladığı Aleviliği üç düzlemde ele almaya çalışıyor: Tarih, Kimlik,
İnanç ve Ritüel. En geniş bölümü oluşturan “Tarih” bölümü, özellikle
Aleviliğin tanımının gelişimi yanında, iç ayrımlarına ışık tutuyor.
“Kimlik” bölümündeki yazılar, Alevilerin ve Alevi hareketinin güncel
gündem konularına odaklanıyor. “İnanç ve Ritüel” bölümü, çok canlı
bir gelenek tablosu sunuyor.

Yalçın Çakmak ve İmran Gürtaş’ın hazırladığı derleme, Türkiye’den
ve Türkiye dışından, bilinen uzmanların yanı sıra yeni kuşak
araştırmacıların özgün verimlerini bir araya getiriyor. Sosyal bilimin
bu konuda hâlâ yetersiz bulunsa da önemli bir gelişme kaydeden
üretimini, sadece akademisyenlerin değil, güncel tartışmaların
gündemine taşıması umulan bir çalışma.

Alişan Akpınar, Gürdal Aksoy, Murat Alandağlı, Suavi Aydın, İbrahim
Bahadır, Mehmet Bayrak, Yalçın Çakmak, Yavuz Çobanoğlu,
Ercan Geçgin, Erdal Gezik, İmran Gürtaş, Ayfer Karakaya, Ahmet
Karamustafa, Hans-Lukas Kieser, İlker Kiremit, Robert Langer, Fahri
Maden, Ahmet Yaşar Ocak, Dilek Kızıldağ Soileau, Martin Sökefeld,
Gülay Tulasoğlu, Erdoğan Yalgın, Ali Yaman, Rıza Yıldırım ve Besim
Can Zırh’ın katkılarıyla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir