Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması kitabını indir

Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması
Ruh sağlığı alanında yeni bir çağın şafağındayız. Genişleyen biyopsikososyal bilgi temeli ve bu bilgiyi uygulamaya yansıtan deneyim, geçmişte umudun oldukça az olduğu danışanlar için, yeni ve kanıta dayalı yöntemler sağlıyor. Ciddi ve orta düzeyde engelleyici koşullara sahip ve farklı kültürlerden gelen danışanların artan varlığı ise klinik ve kültürel yeterliliğe olan ihtiyacı artırıyor. Bizler de Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması isimli kitapla bu dönüşüme katkıda bulunma amacı ile sosyal hizmet uzmanlarını hazırlamayı umuyoruz. 

Sosyal hizmet uzmanları, süresi sınırlı psikoterapiye ihtiyaç̧ duyan ve sürekli destekleyici bakıma ihtiyaç̧ duyan danışanlara klinik hizmetler sunar. Hem kamu sektöründe hem de özel kliniklerde çalışırlar. Kendisini kişi ve çevre arasındaki arayüzde gören bir mesleğin üyeleri olan sosyal hizmet uzmanları, danışan, davranışsal sağlık tedavi ekibi ve toplum arasında kritik bir bağlantı oluşturmaktadır. 
Bu kitap, ruh sağlığı/davranış̧ sağlığı alanında yetişkinlerle sosyal hizmet uygulamaları konusunda uzmanlık kazanmak isteyenler için yazılmıştır. Kitabın hedef kitlelerinden biri, ruh sağlığı alanında ders alan veya bu konuda uzmanlaşan sosyal hizmet lisansüstü öğrencileridir. Ruh sağlığı alanına ilgi duyan veya bu alanda kariyer yapmaya hazırlanan lisans öğrencileri de bir diğer kitleyi oluşturmaktadır. Üçüncü bir okuyucu kitlesi, ruh sağlığı pratisyenleridir. Bu kitap sosyal hizmet bakış̧ acısıyla yazılmış̧ olmasına rağmen, klinisyenler ve hemşirelik ya da diğer ilgili mesleklerin öğrencileri de, pek çok konuda bu kitaptan yararlanabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir