Medeni Hukuk kitabını indir

Medeni Hukuk
BETA YAYINCILIK
Birinci Kısım: Başlangıç Hükümleri İkinci Kısım: Kişiler Hukuku * Gerçek Kişilik * Tüzel Kişilik * Dernekler * Vakıflar Üçüncü Kısım: Aile Hukuku * Evlilik Hukuku * Evliliğin Kurulması * Evliliğin Genel Hükümleri * Eşler Arasında Mal Rejimi * Evliliğin Sona Ermesi * Hısımlık Hukuku * Sahih Nesep * Soybağının Hükümleri * Nafaka Yükümlülüğü ve Ev Düzeni * Vesayet Hukuku Dördüncü Kısım: Miras Hukuku * Mirasçılar * Mirasın Geçmesi Beşinci Kısım: Eşya Hukuku * Zilyetlik ve Tapu Sicili * Zilyetlik * Tapu Sicili * Mülkiyet * Sınırlı Aynı Haklar * İrtifak Hakları * Rehin Haklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir