Metapsikoloji 2 (Cep Boy) & Baskı, Bilinçsiz, Düşler Kuramına Metapsikolojik Bir Ek kitabını indir

Metapsikoloji 2 (Cep Boy) & Baskı, Bilinçsiz, Düşler Kuramına Metapsikolojik Bir Ek
Freud’un yazıları 23 ciltten oluşan The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud’da toplanmıştır. Dikkati çekici çalışmaları arasında Düşlerin Yorumu, Gündelik Yaşamın Psikopatolojisi, Totem ve Tabu, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları, Bir Yanılsamanın Geleceği gibi başlıklar bulunur. Metapsikoloji Freud’un ruhçözümleme
kuramına geçerli bir kavramsal-dizgesel temel kazandırabilmek için girişimidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir