Misyonerlik ve Misyonerler: Türkiye’de Gizli Tarih 3 7-G-24 kitabını indir

Misyonerlik ve Misyonerler: Türkiye’de Gizli Tarih 3 7-G-24
Türkiye’de gizli tarihe damgasını vuran konulardan birisi de Misyoner faaliyetleri olmuştur. Ne acıdır ki, tarihimizde çok önemli, Şamanlar’ın dinindeki bir kısım Türk kavimlerini Hristiyanlaştırarak 10 Kayıp Türk Kavmi olayının ortaya çıkmasına sebep olan, özellikle, Osmanlı Devleti’nin kabrini kazıcı unsurlar arasında yer alan Misyonerlik konusunda ülkemizde yazılan kitaplar bir elin parmak sayısı kadar değildir. Her hayati konuda olduğu gibi milletimiz ve vatanımızın geleceğini yakından ilgilendiren Misyonerlik konusunda da içine düştüğümüz ilgisizlik ürperticidir.

Günümüz Türkiyesi’nde, özellikle, Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinin hızlandığı 1980’li yılların sonlarından itibaren iyice ivme kazanan Misyoner faaliyetleri, içine düştüğümüz manevi bunalım yanında, yaşanılan Marmara Depremi ve Ekonomik Buhran’ın da etkisiyle zirveye çıkmıştır. Medyada sık sık milli ve manevi değerlerden nasibini almamış gençlerin yanında, acılar ve yoksulluğun da etkisiyle birçok kişinin Hristiyanlaştırıldığı, mahallelerde gizli kilise evlerin kurulduğuna dair haberler yer almaya başlamıştır.

Hele, günümüzdeki Papa II. John Paul’un yeni bin yıla girerken, Birinci bin yılda Avrupa, ikinci bin yılda Amerika ve Afrika Hristiyanlaştırıldı; üçüncü bin yılda Asya Hristiyanlaştırılacaktır açıklamasında bulunması ve hedef göstermesi, bunda Türkiye’nin merkez ülke olarak seçilmesi, günümüzdeki Misyoner faaliyetlerinin milletimiz ve vatanımız açısında ne derece büyük bir tehlike arz ettiğini ortaya koymaktadır.

Süleyman KOCABAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir