Orjinal Belge ve Fotoğrafların Işığında Osmanlı’da Çevre ve Sokak Temizliği/ 22-A-3 kitabını indir

Orjinal Belge ve Fotoğrafların Işığında Osmanlı’da Çevre ve Sokak Temizliği/ 22-A-3
Elinizdeki kitabın birinci bölümünde, Tanzimattan önce Osmanlı Devleti’nde belediye hizmetlerinin kimler tarafından nasıl görüldüğü, ikinci bölümünde Şehremaneti’nin teşekkülünden önce temizlik hizmetlerini kimlerin, nasıl, hangi şartlarda yerine getirdiği anlatılıyor. Üçüncü bölümde, Şehremaneti’nin kurulması, İstanbul’da ilk imar planı çalışmaları, kent planlamaları gibi konular yer alıyor. Dördüncü bölümde, Şehremaneti’nin teşekkülünden sonra, sokakların belediye görevlileri tarafından hangi şartlarda temizlendiği belirtiliyor. Beşinci ve son bölümde ise eserimizin ana konusunu teşkil eden temizlikle ilgili arşiv belgeleri yer alıyor. Bu bölümde bulunan belgelerin yüzde doksan beşi ilk defa yayınlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir