Riyad’ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar kitabını indir

Riyad’ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatlar
“Allahü teâlâ’ya sevdiği ve beğendiği şekilde, sayısız hamd ü senâlar olsun ki, bu çok kıymetli kitabın Farscadan Türkçeye tercemesini bu kemter kuluna nasîb etdi.

Gerçekten islâm âleminde yazılan kitabların en güzellerinden, en fâidelilerinden, en kolay anlaşılanlarından olan bu kıymetli esere, müellifin asrından sonra yetişen büyük âlimlerin, değerli kitablarından, bâzı konularda açıklama mâhiyyetinde birkaç ilâve de yaparak, fâidesini daha da artırmağı düşündük. İlâvelerin hangi kitablardan yapıldığını, yerlerinde yazdık. Bilhâssa tıb konusunda, her âilenin hıfzıssıhha kitabı denecek kadar, günümüz hastalık ve tedâvîlerini ekledik. İmâm-ı Rabbâni Ahmed Fârûkî Serhendî’nin (kuddise sirruh) Mektûbâtından, rûhlara gıda olan, gönüllere hayat sunan mektûblar da koyduk. Terceme esnasında, insanlık icâbı, hatâ vâki’ olduysa, Allahü teâlâ’dan, Habîbinden, müellifin rûhundan ve okuyuculardan, bu ilmi kıt, değersiz kulu afv etmelerini recâ ederim.

Allahü teâlâ kalblerimizi Ehl-i Sünnet i’tikâdı ile süslesin. A’zâları- mızı, güzel dînimizin emr ettiği ilme uygun amellerle zînetlendirsin. Rû- humuzun gıdâsını, kendi sevgisi, Habîbinin (sallâllahü aleyhi ve sellem) sevgisi, âlim ve velî kullarının muhabbeti eylesin. Gece gündüz Kur’ân-ı kerîm okumak, fıkıh öğrenmek, öğrendiğini yapmak ve yaptırmak, çoluk çocuğunu ateşten korumak için onları iyi yetiştirmek, cem’iyyete ve vatana fâideli olmak, velhâsıl Habîbinin dînine hizmetçi ve yardımcı olmakla şereflenen kullarından eylesin. Türedi mezhebsiz ve sapıklara, din simsarlarına ve istismarcılarına aldanmaktan muhafaza eylesin. Âmin. O Rahîmdir, Kerîmdir.
Kerîmler ile yapılan işler zor değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir