Rusça-Türkçe / Türkçe-Rusça Deyimler Sözlüğü kitabını indir

Rusça-Türkçe / Türkçe-Rusça Deyimler Sözlüğü
Фразеологический словарь состоит из двух основных разделов: русско-турецкий, турецко-русский. Чтобы лучше объяснить значение фразеологизмов, и читатели легче запомнили их, каждый фразеологизм объясняется иллюстрациями, а также даются предложения, взятые с литературных произведений с данными фразеологизмами. В обеих разделах предложения взяты из произведений на родном языке и были переведены на целевой язык.  Таким образом, сходства и различия между этими двумя языками были переданы читателю сравнительным методом. В конце обоих разделов приведены фразеологизмы, использованные в данном словаре и список литературных произведений, взятых в качестве примеров.
         
Целью составления такого словаря является тот факт, что фразеологический словарь, подготовленный ранее, является только турецко-русским словарем. Именно поэтому такой словарь не может удовлетворить сегодняшних потребностей, так как является слишком простым. В нашем быстро развивающемся и меняющемся мире более востребованными являются сравнительные словари и произведения.
          
Deyimler Sözlüğü, Rusça-Türkçe, Türkçe-Rusça şeklinde iki ana bölümden oluşmaktadır.  Deyimleri hem daha iyi kavrayabilmek hem de akıllarda kalıcılığını daha iyi sağlayabilmek için her bir deyim resimler ile anlatılmış, edebî eserlerden alınan örnek cümlelerle deyimlerin cümle içindeki kullanışları, anlamları ve aynı zamanda açıklamaları verilmiştir. Her iki bölümde de anadilin edebî eserlerinden alınan örnek cümleler, hedef dile tercüme edilmiş ve böylece karşılaştırmalı yöntemle iki dil arasındaki benzerlikler ve farklılıklar okuyucuya aktarılmıştır. Yine her iki bölümün sonunda eserde kullanılan deyimler ve örnek alınan edebî eserlerin listesi verilmiştir.
         
Böyle bir sözlüğün hazırlanmasındaki amaç ise; daha önce hazırlanmış olan deyimler sözlüğü çalışmalarının Türkçe-Rusça olmaktan öteye gidememesi, bu sözlüklerin günümüz ihtiyaçlarının gerisinde kalması, basit ve yalın olmasından ileri gelmektedir. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda artık daha çok karşılaştırmalı sözlüklere ve eserlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir